Đáp án game qua sông IQ câu 2, đưa nhà truyền giáo và kẻ giết người qua sông

Chúng ta đã vượt qua câu 1 game qua sông IQ một cách dễ dàng nhưng đến câu 2 bạn thấy khó hơn rất nhiều, sẽ sẽ dễ dàng vượt qua câu 2 sau khi xem gợi ý đáp án Đáp án game qua sông IQ câu 2 -

Đáp án game qua sông IQ câu 2 - Chúng ta tổng hợp đã vượt qua câu 1 game qua sông IQ một cách dễ dàng tài khoản nhưng đến câu 2 bạn thấy khó hơn hỗ trợ rất nhiều hướng dẫn , bạn chia sẻ sẽ dễ dàng vượt qua câu 2 sau khi xem gợi ý đáp án phải làm sao của Taimienphi.

Đến download với câu 2 game qua sông chúng ta phải đưa ba kẻ ăn thịt người tất toán và 3 nhà truyền giáo qua sông hướng dẫn nếu ở 1 bên hồ có số kẻ ăn thịt người nhiều hơn nhà truyền giáo sửa lỗi thì nhà truyền giáo chi tiết sẽ bị ăn thịt khóa chặn . tốt nhất Sau đây là đáp án full crack trên điện thoại các hình gợi ý :

Đáp án game qua sông IQ câu 2, đưa nhà truyền giáo và kẻ giết người qua sông

Bước 1 : Chúng ta chuyển 2 kẻ ăn thịt người sang vô hiệu hóa , đến nơi chúng ta lại đưa 1 kẻ ăn thịt người về.

Đáp án game qua sông IQ câu 2, đưa nhà truyền giáo và kẻ giết người qua sông

Bước 2 : Tiếp tục cho 2 kẻ giết người sang rồi lại cho 1 kẻ giết người về đồng thời cho 2 nhà truyền giáo sang.

Đáp án game qua sông IQ câu 2, đưa nhà truyền giáo và kẻ giết người qua sông

Đáp án game qua sông IQ câu 2, đưa nhà truyền giáo và kẻ giết người qua sông

Bước 3 : Chúng ta cho 1 kẻ ăn thịt người + 1 nhà truyền giáo về.

Đáp án game qua sông IQ câu 2, đưa nhà truyền giáo và kẻ giết người qua sông

Bước 4 : Chuyển 2 nhà truyền giáo sang sửa lỗi và chuyển 1 kẻ ăn thịt người về.

Đáp án game qua sông IQ câu 2, đưa nhà truyền giáo và kẻ giết người qua sông

Đáp án game qua sông IQ câu 2, đưa nhà truyền giáo và kẻ giết người qua sông

Bước 5 : Chuyển 2 kẻ ăn thịt người sang rồi cho 1 kẻ ăn thịt người về.

Đáp án game qua sông IQ câu 2, đưa nhà truyền giáo và kẻ giết người qua sông

Đáp án game qua sông IQ câu 2, đưa nhà truyền giáo và kẻ giết người qua sông

Bước 6 : Đưa nốt 2 kẻ ăn thịt người còn lại sang ứng dụng và kết thúc màn 2.

Đáp án game qua sông IQ câu 2, đưa nhà truyền giáo và kẻ giết người qua sông

Đáp án game qua sông IQ câu 2, đưa nhà truyền giáo và kẻ giết người qua sông

https://9mobi.vn/dap-an-game-qua-song-iq-cau-2-dua-nha-truyen-giao-va-ke-giet-nguoi-qua-1009n.aspx
Cách qua màn 2 hơi dài kinh nghiệm và rắc rối 1 chút mật khẩu nhưng khi vào trong game bạn thanh toán sẽ hình dung ra thật dễ dàng dữ liệu , đến màn 3 dữ liệu sẽ khó hơn màn 2 nơi nào nếu gặp khó khăn quay lại Taimienphi kích hoạt để xem tiếp gợi ý dịch vụ nhé hay nhất , đây là đáp án game qua sông câu 3 xóa tài khoản và nhiều đáp án game qua sông khác kiểm tra nhé


4.8/5 (72 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online