Đáp án game qua sông IQ câu 13, tìm con sói trong bầy cừu

Đáp án game qua sông IQ câu 13 - Trải qua 12 câu hỏi với nhiều thử thách "hại não", đến câu 13 chúng ta sẽ phải giải khá nhiều "bài toán" để qua được màn này với những chú cừu và con sói.

Đáp án game qua sông IQ câu 13 - Trải qua 12 câu hỏi link down với nhiều thử thách "hại não" giả mạo , đến câu 13 chúng ta kích hoạt sẽ phải giải sửa lỗi khá nhiều "bài toán" nạp tiền để qua giảm giá được màn này mới nhất với nhanh nhất những chú cừu tính năng và con sói download . Cùng đến ở đâu tốt với đáp án game qua sông câu 13

* Đáp án game qua sông IQ câu 14
* Đáp án game qua sông IQ câu 15
* Đáp án game qua sông IQ câu 16

Ở sông lần này có một chiếc cầu cập nhật , bản quyền với chiếc cầu này chúng ta phải cân cừu ở hai bên bờ sông xóa tài khoản để tìm ra con sói kèm theo gợi ý sói nhẹ hơn cừu.

giả mạo Sau đây là gợi ý lời giải tính năng của ở đâu nhanh các màn nhỏ trong câu 13.

Đáp án game qua sông IQ câu 13, tìm con sói trong bầy cừu

Đáp án game Qua sông IQ câu số 13.1

Cho 1,2,3 bên trái cân 5,6,7 bên phải:

- cập nhật Nếu bằng nhau cân 4 vô hiệu hóa và 8 qua web , con nào nhẹ hơn là Sói.

- tổng hợp Nếu 1 bên nặng xóa tài khoản , 1 bên nhẹ: Tiến hành cân 3 con bên nhẹ trực tuyến với nhau --> cân 2 con link down với nhau kích hoạt , con nào nhẹ là sói --> download nếu bằng nhau mới nhất thì con còn lại là sói

Đáp án game Qua sông IQ câu số 13.2: Ta có 12 con cừu theo số thứ tự từ 1 đến 12

Lần 1: Cân cừu 1 tối ưu , 2 nơi nào , 3 vô hiệu hóa , 4 giá rẻ với 5 tài khoản , 6 ứng dụng , 7 phải làm sao , 8

Lần 2: Cân cừu 9 dịch vụ , 10 hỗ trợ , 11 tốc độ , 5 nguyên nhân với 1 tải về , 2 nơi nào , 7 sử dụng , 8

- Trường hợp 1: Cân lần 1 tải về và lần 2 đều bằng nhau --> con cừu số 12 là cừu giả

- Trường hợp 2: Cân lần 1 bằng nhau kích hoạt , lần 2: trọng lượng bên trái nhẹ hơn

+ Cân lần 3: 9 sửa lỗi và 10

tổng hợp Nếu < :="" con="" cừu="" giả="" là="" con="">
trực tuyến Nếu > : con cừu giả là con 10
tốt nhất Nếu = : con cừu giả là con 11

- Trường hợp 3: Cân lần 1 bằng nhau sử dụng , lần 2: trọng lượng bên trái nặng hơn

+ Cân lần 3: 9 full crack với 10

tốt nhất Nếu < :="" con="" cừu="" giả="" là="" con="">
chi tiết Nếu > : con cừu giả là con 9
phải làm sao Nếu = : con cừu giả là con 11

- Trường hợp 4: Cân lần 1: bên trái nhẹ hơn dịch vụ , lần 2 bằng nhau

+ Cần lần 3: 3 thanh toán và 4

địa chỉ Nếu < :="" con="" cừu="" giả="" là="" 3="" hoặc="" 4="" và="" con="" cừu="" giả="" nhẹ="" hơn=""> con cừu giả là con 3
vô hiệu hóa Nếu > : con cừu giả là 3 tăng tốc hoặc 4 kích hoạt và con cừu giả nhẹ hơn => con cừu giả là con 4
tài khoản Nếu = : con cừu giả là con 6

- Trường hợp 5: Cân lần 1: bên trái nặng hơn kinh nghiệm , cân lần 2 bằng nhau

+ Cần lần 3: cân 3 giá rẻ với 4

danh sách Nếu < :="" con="" cừu="" giả="" là="" 3="" hoặc="" 4="" và="" con="" cừu="" giả="" nặng="" hơn=""> con cừu giả là con 4
ở đâu tốt Nếu > : con cừu giả là 3 chia sẻ hoặc 4 mật khẩu và con cừu giả nặng hơn => con cừu giả là con 3
dịch vụ Nếu = : con cừu giả là con 6

https://9mobi.vn/dap-an-game-qua-song-iq-cau-13-tim-con-soi-trong-bay-cuu-1050n.aspx
phải làm sao Như vậy tối ưu để vượt qua an toàn được câu 13 thực sự gian nan vì phải qua 2 màn chơi an toàn , chia sẻ đặc biệt tại màn 2 chúng ta phải xem xét nảy sinh ra nạp tiền rất nhiều trường hợp khác nhau tăng tốc , tiếp đến câu 14 ác bạn không tự mình giải link down được hãy xem đáp án game qua sông câu 14 tất toán và nhiều đáp án game qua sông khác đang chờ đón cập nhật các bạn.


4.9/5 (78 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online